Detectiu Privat

Incapacitats i Baixes Laborals

Investigació sobre Incapacitats i Baixes Laborals

—Agafau menys baixes per por a perdre la feina? Teniu companys o empleats que fingeixen baixes laborals?

Pel que fa a l'absentisme laboral, és preferible prevenir que penalitzar? Hauríem de controlar amb la mateixa contundència la presència improductiva?

"El mirall" debat amb Ferrán Gassó, criminòleg i detectiu privat, membre de la junta directiva del Col·legi de Detectius de Catalunya; amb Luïsa Montes, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres; amb Sergi Rigau, responsable de Relacions Externes de la mútua Egarsat.

http://www.catradio.cat/reproductor/695721