Detectiu Privat

Ferran Gassó a Ràdio Tordera

Enllaç de l'àudio (a partir del minut 7)

Avui hem parlat, entre d'altres, de la relació advocat-detectiu-client. Aquesta és el més important que hi ha a la nostra feina. De vegades nosaltres som l'eina que té l'advocat per tenir més possibilitats de guanyar en un judici. L'advocat ens diu el que necessita i marca la part legal i el client ens dona la informació que ens ajudarà en la investigació. Els advocats presenten al jutjat els nostres informes que després ratifiquen davant del jutge. En alguns casos aquests informes són decisius.

L'ètica és bàsica per al detectiu. El client ens ha d'explicar coses confidencials, moltes vegades la seva vida i ha de confiar que farem servir aquesta informació únicament per a la feina a encarregada. La discreció és fonamental.

També hem parlat de les diferències entre detectiu, criminòleg i criminalista i la feina que desenvolupa cadascú.

Els recordem el teefó de les oficines centrals a Girona 972 211 000, recordant que tenim també oficines a Vic, Manresa i Mataró tal com indiquem a la pàgina web.

Confio que sigui del vostre interès.