Detectiu Laboral

Detectiu per a Empreses

El desenvolupament de les noves tecnologies i la infraestructura de l'empresa actual generen conflictes que moltes vegades requereixen l'actuació d'un professional especialitzat en intel·ligència empresarial, que disposa de mitjans específics orientats al complex món laboral, industrial i financer. Serveis tant destinats a la ràpida resolució de problemes com a la seva prevenció.

NOU

DETECTIU TELETREBALL

Té certs dubtes que amb els nous canvis els seus empleats compleixin amb els seus horaris i les seves funcions a la feina? Són molts els casos de frau sobretot a causa de la pandèmia. Empleats que realitzen en excés tasques domèstiques o que simplement no compleixen la quarantena com es regiria. És per això que és habitual que les empreses contractin Detectius Privats legalment habilitats per portar aquest tipus d'investigacions.

BAIXES I INCAPACITATS LABORALS

Les baixes fingides juntament amb l' absentisme laboral suposen un dels grans problemes dins de l' empresa i l' empresari té la possibilitat d' instar l' actuació de la inspecció dels serveis mèdics per controla el treballador que està en aquesta situació d' IT.

D' altra banda, si aquestes gestions són improductives, l' empresa pot verificar la situació real mitjançant un informe de detectius privats que servirà com a document base per a expedients sancionadors o d' acomiadament procedent.

INFORMES PRELABORALS

Les baixes fingides juntament amb l' absentisme laboral suposen un dels grans problemes dins de l' empresa i l' empresari té la possibilitat d' instar l' actuació de la inspecció dels Serveis mèdics per controlar el treballador que aquesta en situació d' IT.

Informes previs a la contractació d'empleats, tant de personal subaltern (informe simple) com de personal executiu (informe complet)

 • Motiu de baixa voluntària o acomiadament.
 • Conflictivitat i baix rendiment laboral
 • Antecedents per furts, robatoris, desestib, etc.
 • Alcoholisme, toxicomania o ludopaties
 • Comportament i actitud. Lleialtat professional.
 • Relació del candidat amb empreses de la competència

INFIDELITATS I COMPETÈNCIA DESLLEIAL

Segons la legislació actual perquè es compleixi un cas d' infidelitat laboral són necessaris els aspectes següents:

 • L' existència per part del treballador d' una activitat econòmica en benefici propi i en competència amb l' empresa per desenvolupar-se dins del mateix àmbit mercantil.
 • La utilització de l' experiència i perfeccionament adquirits de l' empresa en benefici propi o de tercers.
 • Que aquesta utilització vagi en contra dels interessos de l' empresa en la qual està sota contracte.

CONTROL DE XARXA COMERCIAL

El treballador de la xarxa comercial té la qualitat de gaudir de certa llibertat i un control menor per part dels representants empresarials.  

A més, tenen accés directe al client i a informació sensible. Per això els nostres serveis s'encaren a comprovar diferents temes relacionats:

 • Robatoris i furts
 • Qualitat d' atenció rebuda pels clients
 • Visites realitzades
 • Frau en la comptabilitat de les despeses, quilometratge, dietes, material, etc.
 • Violació del secret professional
 • Competència deslleial en benefici d' altres empreses
 • Activitats paral·leles
 • Baixa productivitat
 • Alcoholisme, ludopaties, toxicomanies, etc
 • Control de rutes amb GPS

FUITES D' INFORMACIÓ

Actualment hi ha multitud de tecnologies que ajuden a protegir i prevenir les fuites, pèrdua o robatori d'informació confidencial o "no pública".

No hi ha cap dubte que avui dia el canal de comunicació més utilitzat pels professionals és el correu electrònic. És més, el bon desenvolupament de molts negocis depèn en certa mesura del fet que el servei de correu funcioni a la perfecció. Per tant, podem afirmar que el correu electrònic és un punt crític d'operació per a moltes organitzacions.  

Un altre punt molt important és el factor humà, en moltes empreses de la competència el mitjà d' obtenir informació és contactant amb empleats aliens a la mateixa.

SERVEI DE "MYSTERY GUEST"

Amb el desenvolupament de les xarxes socials l'opinió dels seus clients encara es fa més decisiva. És per això que aquest servei està enfocat principalment a les empreses del sector de la restauració i l'hostaleria.

Li proporcionem informació objectiva i confidencial que l'ajudi a valorar el nivell de qualitat i la professionalitat del seu personal i a prendre les mesures necessàries per millorar.

 • Millorar la imatge
 • Major implicació del personal
 • Fidelitzar els clients
 • Augmentar la competitivitat
 • Detectar prematurament irregularitats o mal funcionament tant en l' àmbit del personal com de la clientela.