Aquesta web fa servir cookies de tercers per al seu funcionament. Fent clic al botó "Acceptar Cookies", accepta aquesta explícitament tecnologia i el que comporta.

Infraccions a la LAU

Tant  l'administrador de finques como l'advocat poden actuar contra els arrendataris sempre que es cometi una infracció a la present Llei d’Arrendaments Urbans. Aquesta llei i el propi  contracte de lloguer determinen i acoten les condicions a les que l’arrendament està subjecte, quedant definits els deures i obligacions per les dues parts.

En el cas  dels desfasats lloguers de renda antiga que encara són vigents i de la gran quantitat de contractes indefinits que existeixen en l’actualitat, les situacions que detallem a continuació poden ser motiu per actualitzar o finalitzar un contracte.

  •  Sub-arrendaments
  •  Subrogacions
  •  Dedicació de la finca a fins no estipulats en el contracte
  •  Duplicitat de domicili.
  •  Cessions i traspassos no consentits
  •  Determinació  de rendes
  •  Dedicació a altres fins
  •  No utilitzar o fer ús del habitatge

 

Si l’arrendador necessita de recuperar l'ús de la finca que té llogada, el detectiu es centrarà en la comprovació de les situacions anteriorment mencionades per demostrar quina és la situació real i qualsevol irregularitat que pugui haver per poder rescindir el contracte.

Oficines

Girona
Av.Jaume I, 29, 4t 4a,
17001 Girona 
Tel. +(34) 972 21 10 00 

Figueres
Tel. +(34) 972 67 65 68

Pineda de Mar
Tel. +(34) 937 67 27 04

Vic
Despatxos Vilabella c/Vilabella s/n
08500 Vic
Tel. +(34) 938 83 28 33

Mataró
Ronda Països Catalans nº 43
Centre Comercial Soleret
08304 Mataró
Tel. +(34) 937 67 27 04

Manresa
Puigterrà de Baix, 5-9, 1er pis
008241 Manresa
Tel. +(34) 938 83 28 33